Avalikud teated - Vinni biogaasijaama DP KSH

16.02.2009

 

Vinni biogaasijaama DP KSH

 

Vinni Vallavalitus ja OÜ GPP teatavad, et on valminud Lääne-Virumaal Vinni vallas Vinni alevikku Vilgu kinnistule sea- ja veiselägast metaankääritamise teel biogaasijaama, biogaasi transportimiseks Vinni katlamajja torujuhtme ja katlamjja biogaasist elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

 

KSH programmi ning detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda perioodil 16.02.2009-01.03.2009 Vinni Vallavalitsuses (Tartu mnt. 2, Pajusti, Lääne-Virumaa), Vinni valla kodulehel (http://www.vinnivald.ee), OÜ GPP kodulehel (http://www.gpp.ee).

 

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada Vinni Vallavalitsusele kirjalikult postiaadressile Tartu mnt. 2, Pajusti, 46603 Lääne-Virumaa või e-postile vallavalitsus@vinnivald.ee ning OÜ GPP postiaadressile Suve 7, Viljandi 71014 või viljar@gpp.ee.

 

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 05.03.2009 kell 16:00 Vinni Vallavalitsuses.

 

Detailplaneeringu ja KSH koostamise algatas Vinni Vallavolikogu 30.10.2008. a. otsusega nr 37.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava ala jagamine kruntideks; planeeritavale maa-alade hoonestusala ja hoonestusõiguse määramine; hoonete teenindamiseks vajalike teede ja tehnovõrkude asukoha määramine; kruntide kasutamise sihtotstarbe määramine; planeeritava maa-ala haljastuse, transpordi liikumise ja parkimise määramine; planeeritavate ja naaberalade huvide maksimaalne arvestamine.

 

Detailplaneering on Vinni valla üldplaneeringut muutev.

 

KSH eesmärk on esitada detailplaneeringu koostamise käigus keskkonnaalaseid ettepanekuid ja meetmeid, mis leevendaks ja ennetaks detailplaneeringust tulenevaid võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid.

 

Detailplaneeringu koostaja on OÜ GPP Viljandi osakond (Suve 7, 71014, Viljandi; kontaktisik: Viljar Gross,  tel 5359 1683, e-post: viljar@gpp.ee).

 

Kavandatud tegevuse arendajaks on OÜ 4E Biofond (Estonia pst 1/3, 10143, Tallinn; tel 510 2171).

 

Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Vinni Vallavalitsus (Tartu mnt. 2, Pajusti, 46603 Lääne-Virumaa).

 

Keskkonnamõju hindamist viib läbi OÜ Vetepere (kontakt: Pudisoo, 74626 Kolga sjk, Harjumaa; kontaktisik: Aare Kuusik, tel 516 2476, e-post: aare@vetepere.ee).

 

KSH juhteksperdiks on Aare Kuusik (litsents nr KMH0124).

 

KSH üle teostatakse järelevalvet Keskkonnaameti Viru regiooni Lääne-Virumaa kontoris (Kunderi 18, 44307 Rakvere; tel 325 8401, e-post: laane-viru@keskkonnaamet.ee).

 

Lisainfo: OÜ GPP, Viljar Gross, tel 5359 1683, e-post: viljar@gpp.ee.

 

Dokumendid:

KSH programm

DP põhijoonis

 

 

< Tagasi                            Avalikud teated                                Edasi >

GPP OÜ

Aardla 23E

Tartu 50110

 

E-mail: info@gpp.ee

Tel/faks: +372 7 366 028

Äriregistri kood: 10172185

Made with Namu6