Avalikud teated - Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste DP eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu

20.07.2010

 

Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

OÜ Alkranel ja OÜ GPP teatavad, et valminud on Viljandimaal Tarvastu vallas Kivilõppe külas paiknevate Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu (DP) eskiis ning DP keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu.

 

DP algatati Tarvastu Vallavalitsuse 25.05.2009. a otsusega nr 161 ning DP KSH Tarvastu Vallavalitsuse 31.03.2010. a korraldusega nr 107. DP eesmärgiks on Kivilõppe ajaloolise rannaosa ühe lõigu taastamine ja puhkeala moodustamine. Riigipiiriülese keskkonnamõju esinemist ette näha ei ole. Kavandatava tegevusega võib kaasneda mõju bioloogilisele mitmekesisusele, kuna planeeringuala asub rohelisel võrgustikul ning piirneb Natura 2000 alaga.

 

Tegevuse arendajaks on MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus (Tarmo Arak, tel: 52 78 113, e-post: kivipuh08@gmail.com) ning DP koostajaks OÜ GPP (Vallo Hansen, tel: 51 15 145, e-post: vallo@gpp.ee). Detailplaneeringu kehtestajaks on Tarvastu Vallavolikogu. KSH teostab OÜ Alkranel (Elar Põldvere, tel: 52 89 197, e-post: elar@alkranel.ee) ning järelvalvet korraldab Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandimaa osakond.

 

KSH programmi eelnõu ja DP eskiisiga on võimalik tutvuda Tarvastu Vallavalitsuse ruumis nr 1 (Posti 52e, Mustla, tööaegadel) ajavahemikul 21.07.10 – 05.08.2010. a. KSH programmi eelnõu ja DP eskiisi saab elektrooniliselt alla laadida Internetist www.alkranel.ee, www.gpp.ee ja www.tarvastu.ee. KSH programmi eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult OÜ-le Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu), faksiga 7 366 676 või e-posti teel elar@alkranel.ee kuni 05.08.2010. a. DP eskiisile saab esitada kirjalikke ettepanekuid OÜ-le GPP (e-post: vallo@gpp.ee) või Tarvastu Vallavalitsusele kuni 05.08.2010.

 

KSH programmi eelnõu avalik arutelu ning DP eskiisi tutvustamine toimub 05.08.2010. a kell 17.00 Tarvastu Vallavalitsuse nõupidamiste ruumis nr 12 (Posti 52e, Mustla).

 

Dokumendid:

● Link, millelt on nii KSH programm kui DP eskiis allalaetav:

http://www.alkranel.ee/andmed/kiviloppe/veebi.zip

< Tagasi                            Avalikud teated                              Edasi >

GPP OÜ

Aardla 23E

Tartu 50110

 

E-mail: info@gpp.ee

Tel/faks: +372 7 366 028

Äriregistri kood: 10172185

Made with Namu6