Avalikud teated

20.07.2010

Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste DP eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu

 

OÜ Alkranel ja OÜ GPP teatavad, et valminud on Viljandimaal Tarvastu vallas Kivilõppe külas paiknevate Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu (DP) eskiis ning DP keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu.

 

Loe edasi...

28.01.2010

Koosa küla tööstuspargi ala DP

 

OÜ GPP teatab, et on valminud Vara vallas Koosa küla tööstuspargi detailplaneeringu eskiis.

 

Loe edasi...

13.04.2009

Vinni biogaasijaama DP KSH avalikustamine

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine.

 

Vinni Vallavalitus ja OÜ GPP teatavad, et on valminud Lääne-Virumaal Vinni

vallas Vinni alevikku Vilgu kinnistule (katastritunnus 90002:001:0058)

sea- ja veiselägast metaankääritamise teel biogaasijaama, biogaasi

transportimiseks Vinni katlamajja torujuhtme ja katlamajja biogaasist

elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitamise detailplaneeringu

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Loe edasi...

03.04.2009

Vinni biogaasijaama DP eelnõu

 

OÜ GPP teatab, et on valminud Lääne-Virumaal Vinni vallas Vinni alevikku Vilgu kinnistule sea- ja veiselägast metaankääritamise teel biogaasijaama, biogaasi transportimiseks Vinni katlamajja torujuhtme ja katlamajja biogaasist elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitamise detailplaneeringu eelnõu.

 

Loe edasi...

16.02.2009

Vinni biogaasijaama DP KSH

 

Vinni Vallavalitus ja OÜ GPP teatavad, et on valminud Lääne-Virumaal Vinni vallas Vinni alevikku Vilgu kinnistule sea- ja veiselägast metaankääritamise teel biogaasijaama, biogaasi transportimiseks Vinni katlamajja torujuhtme ja katlamaja biogaasist elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

 

Loe edasi...

GPP OÜ

Aardla 23E

Tartu 50110

 

E-mail: info@gpp.ee

Tel/faks: +372 7 366 028

Äriregistri kood: 10172185

Made with Namu6