Avalikud teated - Vinni biogaasijaama DP eelnõu

03.04.2009

 

Vinni biogaasijaama DP eelnõu

OÜ GPP teatab, et on valminud Lääne-Virumaal Vinni vallas Vinni alevikku Vilgu kinnistule sea- ja veiselägast metaankääritamise teel biogaasijaama, biogaasi transportimiseks Vinni katlamajja torujuhtme ja katlamajja biogaasist elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama ehitamise detailplaneeringu eelnõu. Töö nr DP-07-0109

 

Detailplaneeringu ja KSH koostamise algatas Vinni Vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 37.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava ala jagamine kruntideks;planeeritavale maa-alade hoonestusala ja hoonestusõiguse määramine;hoonete teenindamiseks vajalike teede ja tehnovõrkude asukoha määramine; kruntide kasutamise sihtotstarbe määramine; planeeritava maa-ala haljastuse, transpordi liikumise ja parkimise määramine; planeeritavate ja naaberalade huvide maksimaalne arvestamine. Detailplaneering on Vinni valla

üldplaneeringut muutev.

 

Vinni biogaasijaama detailplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda OÜ GPP kodulehel (http://www.gpp.ee).

 

Detailplaneeringu koostaja on OÜ GPP Viljandi osakond (Suve 7, 71014, Viljandi; kontaktisik: Viljar Gross,  tel 5359 1683, e-post: viljar@gpp.ee).

 

 

Dokumendid:

DP seletuskiri. Eelnõu. Versioon nr 2 kp 08.01.2009

DP põhijoonis

 

 

 

< Tagasi                            Avalikud teated                              Edasi >

GPP OÜ

Aardla 23E

Tartu 50110

 

E-mail: info@gpp.ee

Tel/faks: +372 7 366 028

Äriregistri kood: 10172185

Made with Namu6