Maakorralduslikud ja geodeetilised tööd:

Maamõõtmine

Katastrimõõdistamine/ maakorraldustoimingud – katastriüksuste jagamine, kontrollmõõdistamine, piiride muutmine, piiride kindlaksmääramine

Piirimärkide taastamine

Teostusmõõdistamine

Geodeetilised alusplaanid

Märkimistööd– krundipiiride, hoonete ja rajatiste projektijärgne mahamärkimine (nt hoonete telgede, kommunikatsioonitrasside, päikesepaneelide, ruumides seadmete paiknemiste jms märkimistööd)

Pane oma soovid kirja siin: